Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att genom närhet, kommunikation och snabbhet erbjuda våra kunder en högkvalitativ tjänst inom produktion och försäljning av legotillverkade kretskortslösningar.

Detta ska vi uppnå genom: 

Dialog

En kontinuerlig dialog med våra leverantörer och kunder samt ett aktivt och långsiktigt förbättringsarbete gällande våra produkter och processer.

Engagemang

En engagerad och kompetent personal som värdesätter kvalitet.

Effektivitet

Ett arbetssätt som gör att tiden från inkommande order till utgående leverans minimeras.

Tillgänglighet

En hög tillgänglighet för våra kunder och en effektiv hantering av eventuella reklamationer.

Kunskap

En mycket god kännedom om och uppfyllande av de krav som kunder och myndigheter har på vår verksamhet och på våra produkter.