Kvalitetspolicy

 Vi strävar efter att genom närhet, kommunikation och snabbhet erbjuda våra kunder en högkvalitativ tjänst inom produktion och försäljning av legotillverkade kretskortslösningar.

Detta ska vi uppnå genom: 

  • En kontinuerlig dialog med våra leverantörer och kunder samt ett aktivt och långsiktigt förbättringsarbete gällande våra produkter och processer.
  • En engagerad och kompetent personal som värdesätter kvalitet.
  • Ett arbetssätt som gör att tiden från inkommande order till utgående leverans minimeras.
  • En hög tillgänglighet för våra kunder och en effektiv hantering av eventuella reklamationer.
  • En mycket god kännedom om och uppfyllande av de krav som kunder och myndigheter har på vår verksamhet och på våra produkter.

 

 

Kontakt

Murmansgatan 124
212 25 Malmö
Tel: 040-101490
E-post: info@almael.se

Försäljning/kvalité:
Annika Nake
Tel: 040-101493
E-post: annika.nake@almael.se

Försäljning/inköp:
Joakim Lenz
Tel: 040-101494
E-post: lenz@almael.se

Produktion:
Nhut Tran
Tel: 040-101492
E-post: tran@almael.se

ny_logo